Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Fotnoter till en vandring

Fotnoter till en vandring

Mårten Westö
5/5 ( ratings)
"Jag var mångfald och enfald i samma person. Det tar ett
helt liv att lära sig andas.

bäst mår man tidigt om morgonen
innan verkligheten slagit klorna i ens själ

vid rusningstid är rulltrappan trasig
och man börjar kliva uppåt
mot krönet

stannar till mitt i allt
står kvar en stund
medan världen passerar"

I Mårten Westös nya diktsamling möter vi vinddrivna
gestalter, udda existenser som sällan förekommit i finlandssvensk lyrik sedan 1960-talet. Den utsatta människan
får här en röst som är lika levande och värdig som kärlekens
och de älskandes i Rom.

Dikter om livets absurditet, som samtalen inne i en i
havet tappad mobiltelefon eller rapporten om landet där
människorna inte ser varandra i ögonen, visar att Mårten
Westö kan skriva avväpnade humoristiskt och snabbt växla
mellan olika tonlägen även om ämnet är allvarligt, som förgänglighet och sorg. Hans poesi är lätt att ta till sig samtidigt som den inte förenklar livets komplexitet.
Language
Swedish
Pages
65
Publisher
Förlaget
Release
September 01, 2021
ISBN 13
9789523333949

Fotnoter till en vandring

Mårten Westö
5/5 ( ratings)
"Jag var mångfald och enfald i samma person. Det tar ett
helt liv att lära sig andas.

bäst mår man tidigt om morgonen
innan verkligheten slagit klorna i ens själ

vid rusningstid är rulltrappan trasig
och man börjar kliva uppåt
mot krönet

stannar till mitt i allt
står kvar en stund
medan världen passerar"

I Mårten Westös nya diktsamling möter vi vinddrivna
gestalter, udda existenser som sällan förekommit i finlandssvensk lyrik sedan 1960-talet. Den utsatta människan
får här en röst som är lika levande och värdig som kärlekens
och de älskandes i Rom.

Dikter om livets absurditet, som samtalen inne i en i
havet tappad mobiltelefon eller rapporten om landet där
människorna inte ser varandra i ögonen, visar att Mårten
Westö kan skriva avväpnade humoristiskt och snabbt växla
mellan olika tonlägen även om ämnet är allvarligt, som förgänglighet och sorg. Hans poesi är lätt att ta till sig samtidigt som den inte förenklar livets komplexitet.
Language
Swedish
Pages
65
Publisher
Förlaget
Release
September 01, 2021
ISBN 13
9789523333949

Rate this book!

Write a review?

loader