Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Att bedöma lärarkvalitet - Skicklighet, lämplighet & kompetens

Att bedöma lärarkvalitet - Skicklighet, lämplighet & kompetens

Per Gerrwall (red)
0/5 ( ratings)
Lärarkvalitet är en nyckelfråga för skolans utveckling. För att säkerställa att de som blir lärare eller att de som är yrkesverksamma håller den kvalitet som krävs behöver lärarkvalitet kunna bedömas.

Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en inträngande bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares eller oskickliga lärares handlande. Vidare diskuteras olika former som används vid bedömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkespraktik. Boken Att bedöma lärarkvalitet är därför angelägen läsning för verksamma inom lärarutbildning och företrädare för skolhuvudmän och lärarorganisationerna.
Language
Swedish
Pages
350
Format
Paperback
Release
January 01, 2017
ISBN 13
9789127818781

Att bedöma lärarkvalitet - Skicklighet, lämplighet & kompetens

Per Gerrwall (red)
0/5 ( ratings)
Lärarkvalitet är en nyckelfråga för skolans utveckling. För att säkerställa att de som blir lärare eller att de som är yrkesverksamma håller den kvalitet som krävs behöver lärarkvalitet kunna bedömas.

Boken Att bedöma lärarkvalitet belyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en inträngande bild av vad som utmärker god lärarkvalitet, men även av vad som utmärker mindre lämpliga lärares eller oskickliga lärares handlande. Vidare diskuteras olika former som används vid bedömning av lärarkvalitet i lärarutbildning och yrkespraktik. Boken Att bedöma lärarkvalitet är därför angelägen läsning för verksamma inom lärarutbildning och företrädare för skolhuvudmän och lärarorganisationerna.
Language
Swedish
Pages
350
Format
Paperback
Release
January 01, 2017
ISBN 13
9789127818781

More books from Per Gerrwall (red)

Rate this book!

Write a review?

loader