Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

Емилија Златкова Анастасова

4.5/5 ( ratings)
Website
Go to Website
Емилија Златкова Анастасова е родена 1982 година во Кочани. Од петтата година живеела во Пробиштип, каде завршува основно и средно училиште. Завршува македонска книжевност и македонски јазик на факултетот „Блаже Конески“ во Скопје. Моментално живее и твори, во Велес.
Автор е на книгите: „Волшебното Синџирче“ , „Нов Ден, Нова Песна“ , „Поглед Кон Невидливото“ и „Близнаци“, "Детето во снегот", "Неверство" , „Каде е зЕмили?“, „Новогодишна ноќ“, „Невообичаен Велигден“.

Емилија Златкова Анастасова

4.5/5 ( ratings)
Website
Go to Website
Емилија Златкова Анастасова е родена 1982 година во Кочани. Од петтата година живеела во Пробиштип, каде завршува основно и средно училиште. Завршува македонска книжевност и македонски јазик на факултетот „Блаже Конески“ во Скопје. Моментално живее и твори, во Велес.
Автор е на книгите: „Волшебното Синџирче“ , „Нов Ден, Нова Песна“ , „Поглед Кон Невидливото“ и „Близнаци“, "Детето во снегот", "Неверство" , „Каде е зЕмили?“, „Новогодишна ноќ“, „Невообичаен Велигден“.

Books from Емилија Златкова Анастасова

loader